Odia Spot News | ଓଡିଆ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
banner

ବିଶେଷ

ମୁଖ୍ୟ ଖବର

  ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର ବିପଜ୍ଜନକ

  Share on :
  ajab-Image
  Date: Sep 18, 2023    Views: 2689

  ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ଆସେ। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲଗୁଡିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।

  ଏହି ବୋତଲଗୁଡିକର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିପାରେ ଯାହା ପାଣିରେ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାହ, ଜେନୋଟକ୍ସାଇସିଟି, ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ଏବଂ ପେଟର ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ୍ଷତି ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବୋତଲ ବନ୍ଦ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।

  ଯଦି ଆପଣ ବୋତଲ ବନ୍ଦ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଆପଣ ବୋତଲକୁ ଅଧିକ ହଲାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ବୋତଲ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ । ପାଣିକୁ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। 

  Maximum 500 characters

  ବିଶେଷ View all

  Find Us on Facebook